гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015008200422-2014-0018РЕ-ОП-44 от 02.06.2014 г.„Изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена 22000000, 22462000 2015-10-14 15:44:532014-06-12 17:30:002015-10-14 16:13:217823.32
000012015008100422-2014-0010РЕ-ОП-23 от 25.03.2014 г.„Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития - три дискусионни форума, три информационни форума, тематично заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и заключителна конференция, изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет) по проект „Равенството във вземането на решения в икономиката”, JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 по програма ПРОГРЕС на ЕК”, Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития - три дискусионни форума, три информационни форума, тематично заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете и заключителна конференция”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги Частично възложена и частично прекратена 79952000 2015-07-09 16:03:03 2015-07-09 16:16:4462117.17
000012015007900422-2015-0008РЕ-ОП-15/ 23.03.2015Открита процедура по ЗОП Описание: Обособена позиция № 1: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг и осигуряване на зали) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 1 “Корпоративна социална отговорност“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите; 2. Обособена позиция № 2: Необходимо е осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, симултанен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 55110000, 55120000 2015-03-23 16:18:452015-05-04 17:00:002015-03-23 16:27:5637723.00
000012015007700422-2015-0007РЕ-ОП-14„Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79530000;79540000 2015-03-10 16:27:302015-04-17 17:00:002015-03-20 13:41:39180000.00
000012015007600422-2014-0003РЕ-ОП-4/09.01.2014 г.Предоставяне на юридически услуги за нуждите на МТСП, Позиция 2: Извършване на правен анализ на „Русалка“ ЕООДОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена   2015-03-10 12:27:10 2015-03-18 10:01:250.00
0000120150075обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:39:20 2015-02-27 10:39:31 
0000120150074ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:38:34 2015-02-27 10:38:37 
0000120150073ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:36:53 2015-02-27 10:36:58 
0000120150072ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:35:42 2015-02-27 10:35:49 
0000120150071ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:34:29 2015-02-27 10:34:52 
0000120150070O-ОП-40обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:24:42 2015-02-27 10:25:05 
0000120150069О-ОП-41/26.02.2015Обявление за предварителна информация Предмет на поръчката е доставка на оборудване и обзавеждане за УО на ОПРЧР и МТСП ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 09:33:04 2015-02-27 09:33:11 
000012015006800422-2015-0006РЕ-ОП-10“Предоставяне на юридически услуги, по категория № 21 от Приложение № 3 към чл. 5, ал.1, т.2 от ЗОП, за нуждите на МТСП“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена Предоставяне на юридически услуги, по категория № 21 от Приложен 2015-02-27 09:31:372015-03-05 00:00:002015-03-04 14:16:560.00
0000120150067О-ОП-30/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да предостави услуги, свързани със служебни пътувания в чужбина на лицата, ангажирани с управлението, контрола и изпълнението на ОП РЧР.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:16:58 2015-02-25 14:17:46 
0000120150066О-ОП-29/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия при изпълнение на дейности по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:14:56 2015-02-25 14:17:42 
0000120150065О-ОП-28/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е доставка на печатни информационни и рекламни материали за нуждите на ОП РЧР.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:10:19 2015-02-25 14:17:38 
0000120150064О-ОП-27/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да предостави услуги, свързани с подбор и предоставяне на персонал (технически и експертни лица) за управлението и изпълнението на ОПРЧР. ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:07:58 2015-02-25 14:17:33 
0000120150063О-ОП-26/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да осигури оценители на проектни предложения по ОПРЧР и оферти на участници в процедури по ЗОП. ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:05:49 2015-02-25 14:17:30 
0000120150062О-ОП-25/24.02.2015Обявление за предварителна информация. Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да изработи аудио-визуални клипове и филми за популяризиране на ОП РЧР. ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 14:03:27 2015-02-25 14:17:26 
0000120150079ID: 903988512-68Избор на изпълнител за осъществяване на ремонтно обслужване на автомобилите на Министерство на труда и социалната политикаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 50111000 2015-02-25 13:57:332015-03-26 17:00:002015-03-18 11:42:4460000.00
0000120150060О-ОП-24/24.02.2015Обявление за предварителна информация Предмет на поръчката е изработване и публикуване на информационни материали в печатни и интернет медии във връзка с информационните дейности на ОПРЧРПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-25 13:53:14 2015-02-25 13:53:29 
0000120150059649323 РЕ-ОП-9 /19.02.2015 г. Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка e изработване, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и доставка на 20 бр. хард диска, Hot-Plug 300GB 3G 10k rpm, 2.5" Single-Port SAS HDD за HP ProLiant DL380 G5.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 72413000 2015-02-19 11:11:552015-04-06 16:00:002015-02-20 10:18:3059000.00
0000120150057О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:55 
0000120150058О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:58 
000012015005726-49/22.01.2015 Абонаментно сервизно обслужване на 5 (пет) броя асансьорни уредби, собственост на Министерство на труда и социалната политика, находящи се в административната сграда на ул. „Триадица" № 2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена   2015-02-17 16:12:38 2015-02-17 16:15:1813080.00