М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120150009660908, 6609131„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините Долни Чифлик и Бяла, област Варна и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба”, село Горен Чифлик, област Варна към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400, 77231900 2015-04-09 15:34:562015-05-27 16:00:002015-04-09 15:40:14337063.94
0000120150010660915, 6609172„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините – Балчик, Каварна, Шабла и части от Добричка и Аксаково, област Добрич и област Варна и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство – Балчик“, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 77231400, 77231900 2015-04-09 16:24:252015-05-26 16:00:002015-04-09 16:24:35204786.93
000012015001167773400241-2015-0001 Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 8000 литра, автомобилен бензин А-98Н - 300 литра, дизелово гориво - 1100 литра, газ пропан-бутан - 23000 литра, съгласно спецификация неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 1 година, считано от 01.08.2015 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2015-07-16 14:54:14 2015-07-16 14:56:410.00
000012016001204276-2016-00013„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Варна, Аксаково, Белослав, Аврен, Долни Чифлик, обл. Варна, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Варна”, гр. Варна, община Варна, област Варна към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена  BG3312016-03-15 11:59:532016-05-23 16:00:002016-04-12 19:54:00427154.94
000012016001300241-2016-00014Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 28000 литра, автомобилен бензин А-95Н ЕКТО ПЛЮС - 1000 литра, дизелово гориво - 4500 литра, газ пропан-бутан - 100000 литра, съгласно спецификация неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 3 /три/ години, считано от 02.08.2016 г. или до изчерпване на количествата /валидно е събитието настъпило първо/.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена  BG3312016-03-28 09:03:50 2016-04-12 19:17:14114135.00
000012016001404276-2017-00015„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в землищата на населените места в община Дългопол, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Цонево” към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена  BG3312016-11-28 11:41:452017-03-08 16:00:002017-02-03 21:07:01369928.40
00001201700168146296„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост на територията на ТП „ДЛС-Тервел” – община Тервел, област Добрич към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена208116.8077231400BG3322017-10-26 22:34:192017-12-18 17:00:002017-11-16 13:56:32208116.80
000012019001700241-2019-00017Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 28 000 л., автомобилен бензин А-98Н/А-100Н - 1000 л., дизелово гориво - 10 000 л. и газ пропан-бутан - 110 000 л., съгласно спецификация, неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 3 години, считано от 02.08.2019 г. или до изчерпване на количествата /валидно е събитието настъпило първо/.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена160833.33 63712600-9BG3312019-06-25 13:48:032019-07-25 00:00:002019-06-26 14:20:29160833.33
000012019001804276-2020-00018„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в границите на общините Долни Чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба” към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена253358.3477231400BG3312019-12-17 14:25:262020-04-06 17:00:002020-03-03 19:04:30253358.34
00001202000199Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в границите на общините Долни Чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба” към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. ШуменОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена210501.9377231400, 77231900BG3312020-04-22 20:06:122020-06-01 00:00:002020-05-08 12:53:58210501.93