ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00738-2020-0051Патентно ведомство на Република България„Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за инте[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена72000000BG41103.08.2020 23:59:00150000.00
111112442Нов възложителОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена 0.00
950828УС-371/3/25.06.2020Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения" РС № СПОР-6/02.06.2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30199230BG41130.06.2020 23:59:006500.00
950828УС-370/3/25.06.2020Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения"РС № СПОР-5/02.06.2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30190000BG41130.06.2020 23:59:0025000.00
Община ПървомайПредметът на настоящата обществена поръчка е проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. воден, община ПървомайОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42122.07.2020 17:00:004000000.00
01387-2020-000701387-2020-0007Община Никола Козлево„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71521000BG33323.07.2020 17:00:006250.00
Община ПървомайПредмет на поръчката е : проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на уличен водопровод по ул. “Братя Миладинови-север” в участъка от кръстовището с ул. “Хаджи Димитър” до к[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42121.07.2020 17:00:001750000.00
01387-2020-000601387-2020-0006Община Никола Козлево„Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45230000BG33320.07.2020 17:00:00200000.00
00307-2020-002416.00-104/12.06.2020г.Община Козлодуй„Доставка на употребяван пътнически микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена34115200BG31317.08.2020 17:00:000.00
9099578Община Велики ПреславИзбор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. "Лозарска" от ОК 59 до ОК 59А (част пътна), съгласно инвестиционен проектПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45233252BG33323.06.2020 17:00:0063160.00
Община ПървомайПредметът на поръчката обхваща строителство по всички части на инвестиционния проект за строеж: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28,[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42120.07.2020 17:00:001.00
9099646/12.06.2020Обява №15-00/177/12.06.2020 г.Община БеленеСМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45212220, 45236100BG31429.06.2020 17:00:0095690.91
90995699099569Община Никола Козлево„Доставка и монтаж на оборудване – алуминиеви радиатори, необходимо за реализацията на проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена44520000BG33313.07.2020 17:00:0029822.00
00307-2020-002616.00-106/12.06.2020г.Община КозлодуйИзграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствозатворена45236210BG31302.07.2020 17:00:000.00
01387-2020-000501387-2020-0005Община Никола Козлево“Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45200000BG33317.07.2020 17:00:00843153.00
90995622020-15Община Сатовча„Ремонт на настилка на улици в село Вълкосел, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45000000, 45233252BG41323.06.2020 17:00:0058333.33
90995612020-14Община Сатовча„Ремонт на настилка на улици в село Годешево, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45000000, 45233252BG41323.06.2020 17:00:0070833.33
90995592020-13Община Сатовча„Ремонт на настилка на улица в село Плетена, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45000000, 45233252BG41322.06.2020 17:00:0087500.00
90995582020-12Община Сатовча„Ремонт на настилка на улици в село Сатовча, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствовъзложена45000000, 45233252BG41322.06.2020 17:00:00187500.00
00307-2020-002516.00 - 105/12.06.2020г.Община Козлодуй"Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкизатворена31532000BG31317.07.2020 17:00:000.00
Община ПървомайПредметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните три основни дейности:Дейност 1 : проектиране Изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ за : Об[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45332000BG42113.07.2020 17:00:000.00
98278602346-2020-0001ОДЗ № 79 "СЛЪНЧИЦЕ"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 79 „Слънчице“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена15000000BG41102.07.2020 00:00:00180317.17
01387-2020-000401387-2020-0004Община Никола Козлево„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71521000BG33310.07.2020 17:00:0010242.00
90994874Община Кричим„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието по проект: "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инстала[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71520000BG42126.06.2020 17:00:0043500.00
00637-2020-00042020-11Община Сатовча„Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2020 – 2021 година”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугипрекратена90620000, 90630000, 14211000BG41301.07.2020 17:00:00120166.67