ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00182-2018-000900182-2018-0009ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопров[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45232150, 45233252BG33317.12.2018 16:30:003734322.42
04870-2018-0002111-8245-16.11.2018Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиОрганизиране и провеждане на специализирано обучение „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ по проект № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г. с н[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена80510000-2 по ОП 1; 79952000 по ОП2BG41111.12.2018 16:30:0028701.87
01387-2018-0015 01387-2018-0015Община Никола Козлево „Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена15811100BG33307.12.2018 16:30:0051916.67
908310113-2018ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Обособяване на лекарски кабинети в кметство в с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45454000BG33329.11.2018 16:30:0051781.35
Министерство на туризмаВключване на морските плажове, отдадени на концесия, в платформата ILoveBulgaria, тяхната поддръжка и промотиране, както и предоставяне на допълнителни услуги в платформата, свързани с де[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслугиотворена 81250.00
00388-2018-00162018-22Българска национална телевизия„Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНТ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена30192000BG41130.11.2018 17:00:00150000.00
2018-6Дирекция за Национален Строителен контролЗакупуване на четири броя нови, неупотребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена34110000BG41119.11.2018 17:30:0070000.00
00307-2018-002416.00-177/08.11.2018г.Община КозлодуйДОСТАВКА НА МОРСКА СОЛ ЗА ПОСИПВАНЕ НА ПЪТИЩА (ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОЛЗОДУЙ ПО ВРЕМЕ НА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворена34927100BG3130.00
9082944Обява-15-00/196/08.11.2018г.Община БеленеЗимно поддържане и снегопочистване сезон 2018/2019 г., на общинска пътна мрежа в община Белени и улици в гр.Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена90620000BG31420.11.2018 17:00:0069999.00
00388-2018-00152018-21Българска национална телевизия„ДОСТАВКА НА ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена50334110 BG41107.12.2018 17:00:00400000.00
9082749Община Велики ПреславИзбор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ [...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71320000BG33312.11.2018 17:00:0011169.17
05024-2018-0024 Т-РД-27-123Министерство на туризмаИзграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения, организирани през 2019 г.“ с четири обособ[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена39154100 19.12.2018 17:30:00828400.00
9083049УС-1484/13.11.2018г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена66510000BG41120.11.2018 17:00:0040000.00
Т-91-00-103Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на туризма", въз осн[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена39100000BG41116.11.2018 23:59:0033000.00
00349-2018-00192018-0019Българско национално радио„Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена4532000 03.12.2018 17:00:0060000.00
00182-2018-000800182-2018-0008ОБЩИНА ВЕНЕЦ“Специализиран превоз на учители през 2019 г. с 4 позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев и обратно; IV. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена60130000BG33323.11.2018 16:30:00166289.00
00182-2008-000700182-2008-0007ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2019 година“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена90620000, 90630000BG33323.11.2018 16:30:0090083.33
00349-2018-00182018-0018Българско национално радио"Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена72212481BG41110.12.2018 17:00:0030000.00
878244РД-05-855/13.11.2018г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съветОсигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и т[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена79500000BG41127.12.2018 17:00:00148800.00
9082464СОО4/ 2018 от 29.10.2018Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – ВарнаНадграждане на съществуващ клъстер за извършване на CFD симулации за нуждите на ЦХА-ВарнаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена48820000 - СървъриBG33105.11.2018 16:30:0031000.00
adsasd3332Нов възложителadsdasОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена33BG33428.10.2018 00:00:00100.00
90824322018-12Община СатовчаИзграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствопрекратена45000000, 45210000, 45212200BG41312.11.2018 17:00:00269500.00
90824112018-02Народен театър "Иван Вазов"„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена79822100, 22462000, 79822000BG41102.11.2018 17:00:0069950.00
05024-2018-0023T-РД-27-120Министерство на туризма„Изграждане на информационни щандове за представяне на България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за периода януари – февруари 2019 година“ с три [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена39154100 04.12.2018 17:30:00195000.00
90825179082517Община Никола Козлево„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена09111400BG33306.11.2018 17:00:0014260.00