ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00388-2020-00012020-0001Българска национална телевизия„Доставка на компютърно оборудване за целите на БНТ в три обособени позиции“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30230000BG28.02.2020 17:00:00480000.00
00307-2020-000416.00-9/21.01.2020г.Община Козлодуй„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугиотворена71248000BG31328.01.2020 17:00:000.00
00661-2020-0004ЗОП-15-00/20 от 19.01.2019 г.Община БеленеИзпълнение на СМР за обект: Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене” по две обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000, 45243000, 45236250BG31410.02.2020 17:00:00710996.34
95475826-04-1/17.01.2020ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворенаBG3150.00
Омбудсман на Република БългарияПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности за връзка със заинтересованите страни“ по изпълнение на Проек[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена92111200BG41128.01.2020 17:30:0021600.00
00661-2020-0003ЗОП-15-00/14 от 15.01.2020 г.Община БеленеУпражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект „Изграждане на част Крайдунавски парк „Белене“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71520000BG31404.02.2020 17:00:0014200.00
909585101-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на строите[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена44000000BG33327.01.2020 16:30:0069482.92
00307-2020-000216.00-6/14.01.2020г.Община Козлодуй„Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45233252BG31303.02.2020 17:00:000.00
90958061Община Кричим„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, посредством карти за безналично разплащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на Дом[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена09100000, 09132000, 09122000, 09134000, 09211900, 09134200BG42123.01.2020 17:00:0069900.00
00307-2020-000316.00-7/15.01.2020г.Община Козлодуй"Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй", разделена на обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена42900000BG31319.02.2020 17:00:000.00
2020/S 009-0155992020/S 009-015599Община Никола Козлево"Ремонт обществена тоалетна с. Вълнари, общ. Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена50760000BG33327.12.2019 00:00:007420.46
2020/S 009-0154792020/S 009-015479Община Никола Козлево"Ремонт на кметство с. Пет могили, община Никола Козлево"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкастроителствовъзложена45261900BG33323.12.2019 00:00:0024261.84
00307-2020-000116.00 - 5/10.01.2020г.Община Козлодуй"Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Козлодуй през 2020 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена90921000BG31331.01.2020 17:00:000.00
00661-2020-0001ЗОП-15-00/09/12.01.2020г.Община БеленеИзпълнение на СМР по: „Реконструкция на улици в гр. Белене по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици "Милан Василев", "Петко Д. Петков", "Рила". Обособен[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45000000, 45233252, 45233161BG31423.01.2020 17:00:001040792.50
28Община ПървомайДоставка чрез покупка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена15000000BG42107.02.2020 17:00:00195267.00
9094843103/27.11.2019 г.СУ "Христо Ботев""Осъществяване на ремонтни дейности на дървена барака, класни стаи и помещения в СУ "Христо Ботев", гр.Айтос Документите за обществената поръчка можете да откриете на: https://sop.bg/sou-botev-957/ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45210000BG34110.01.2020 16:00:00136400.00
9095744Обява-15-00/03/08.01.2020г.Община БеленеИзпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45212220, 45236100BG31423.01.2020 17:00:0095690.91
00307-2019-004316.00-219/30.12.2019г.Община КозлодуйПроектиране на приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугизатворена71240000BG31320.01.2020 17:00:000.00
909555416.00-217/23.12.2019г.Община Козлодуй„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконстр[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена79420000BG31310.01.2020 17:00:000.00
90955349095534Община Никола Козлево„Превоз на служители от ОбА – 2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена60112000BG33310.01.2020 16:30:0030000.00
00661-2019-0014ЗОП 15-00/316 от 20.12.2019г.Община Белене„Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставкиотворена09132100, 09134200BG314327000.00
2019/S 248-6156772019/S 248-615677Община Никола Козлево„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици на територията на община Никола Козлево - 2020 година“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкауслугивъзложена90620000BG33318.12.2019 00:00:0089403.00
00661-2019-0013ЗОП 15-00/315 от 20.12.2019г.Община БеленеПериодична доставка и закупуване чрез борсов посредник на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5 или еквивалент), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинск[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставкиотворена09134200BG314374430.00
01387-2019-0013 01387-2019-0013Община Никола Козлево„Строителен надзор за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71521000BG33310.01.2020 16:30:0021950.21
915528УС-633/3/19.12.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАБ при МС“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена09100000BG08.01.2020 17:00:0066666.67