МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на аварийни строително-монтажни работи в Храмов комплекс „Четиньова могила” - част от Тракийски култов център „Старосел”, община Хисаря
Описание: Извършване на аварийни строително-монтажни работи в Храмов комплекс „Четиньова могила” - част от Тракийски култов център „Старосел”, община Хисаря
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015004000012015-03-27 15:20:14документРешение № Р-12/ 27.03.2015г.2015-03-27 15:21:38
000012015004000022015-03-27 15:25:58документация за участие в процедуритедокументация за участие 2015-03-27 15:42:08
000012015004000032015-04-16 13:28:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.92а, ал. 5 от ЗОП 2015-04-16 13:30:43
000012015004000042015-04-16 13:29:49ДРУГОРешение за класиране и избор на изпълнител Решение за класиране и избор на изпълнител 2015-04-16 13:31:28
000012015004000052015-04-20 15:28:47одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товастановище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал.2, т.24 от ЗОП 2015-04-20 15:31:21
000012015004000062015-04-28 16:08:36ДРУГОинформация за сключен договор информация за сключен договор 2015-04-28 16:10:24
000012015004000072015-04-28 16:09:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2015-04-28 16:12:35
000012015004000082015-05-04 14:31:59ДРУГОтехническо предложение приложение към договор - техническо предложение 2015-05-04 14:34:16
000012015004000092015-05-04 15:01:01ДРУГОценово предложениеприложение към договор - ценово предложение2015-05-04 15:02:58
000012015004000102015-05-15 09:57:11Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изплатена сума по договор2015-05-15 09:58:16
000012015004000112015-12-10 16:03:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзплатена сума по договор 2015-12-10 16:03:57
000012015004000122015-12-15 14:21:44ДРУГО – без документГаранцията за изпълнение на договора е възстановена по банков път на 14.12.2015 год.Гаранцията за изпълнение на договора е възстановена по банков път на 14.12.2015 год.2015-12-15 14:22:22
000012015004000142016-01-26 16:57:58Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПинформация за изпълнен договор 2016-01-26 16:59:07