МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Драматично-куклен театър „Иван Радоев”, гр. Плевен.
Описание: Изготвяне на проект във фаза „технически проект” за обект: „Драматично-куклен театър „Иван Радоев”, гр. Плевен.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 47.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015006300012015-08-27 16:13:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение класиране2015-08-27 16:13:54
000012015006300022015-08-27 16:38:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2015-08-27 16:38:36
000012015006300032015-08-27 16:38:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2015-08-27 16:38:39
000012015006300042015-09-11 13:34:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2015-09-11 13:35:03
000012015006300052015-09-11 13:34:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценова оферта2015-09-11 13:35:06
000012015006300062015-09-11 13:34:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение 2015-09-11 13:35:09
000012015006300072016-02-14 23:27:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПизплатена сума2016-02-14 23:27:46