МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработка на печатни и рекламни материали за нуждите на Министерството на културата
Описание: Изработка на печатни и рекламни материали за нуждите на Министерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015008200012015-12-30 11:40:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2015-12-30 11:42:18
000012015008200022015-12-30 11:41:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-12-30 11:42:18
000012015008200032015-12-30 11:41:42документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2015-12-30 11:42:18
000012015008200042015-12-30 12:07:42ДРУГОобразци на документи образци на документи 2015-12-30 12:09:10
000012015008200052016-01-19 16:58:38разясненията по документациите за участиеразяснение2016-01-19 16:58:45
000012015008200062016-02-15 16:55:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол №1 от работата на комисията2016-02-15 16:55:59
000012015008200072016-03-11 14:25:36ДРУГОотваряне на ценовите офертиотваряне на ценовите оферти2016-03-11 14:25:55
000012015008200082016-03-17 10:22:27решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение2016-03-17 10:22:53
000012015008200092016-03-17 10:24:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротоколи от работата на комисията2016-03-17 10:25:03
000012015008200102016-04-19 09:33:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор 2016-04-19 09:33:10
000012015008200112016-04-19 09:33:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договора2016-04-19 09:33:58
000012015008200122016-04-20 10:14:10ДРУГОвъзстановяване на гаранция за участие2016-04-20 10:14:17