МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Описание: Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 488957.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015003900012015-03-21 14:24:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение 2015-03-21 14:24:30
000012015003900022015-03-21 14:24:15решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2015-03-21 14:24:31
000012015003900032015-03-21 14:24:15документация за участие в процедуритедокументация за участие2015-03-21 14:24:31
000012015003900042015-03-21 14:24:15документация за участие в процедуритеметодика за оценка2015-03-21 14:24:32
000012015003900052015-03-21 14:24:15документация за участие в процедуритетехническа спецификация2015-03-21 14:24:32
000012015003900062015-03-21 14:24:15документация за участие в процедуритеобразци2015-03-21 14:24:32
000012015003900072015-04-02 16:59:44разясненията по документациите за участиевъпроси и отговори 02.04.2015 2015-04-02 16:59:56
000012015003900082015-04-06 16:28:34разясненията по документациите за участиеотговори на въпроси 06.04.2015 2015-04-06 16:28:43
000012015003900092015-04-09 13:00:49разясненията по документациите за участиевъпроси и отговори 09.042015-04-09 13:01:00
000012015003900102015-04-20 17:21:02разясненията по документациите за участиеотговори 20.04.20152015-04-20 17:21:08
000012015003900112015-04-23 17:13:00разясненията по документациите за участиеотговори на въпроси 23.04.20152015-04-23 17:13:09
000012015003900122015-04-28 17:32:49разясненията по документациите за участиевъпроси и отговори 28.04.20152015-04-28 17:32:58
000012015003900132015-05-08 18:18:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 2015-05-08 18:19:03
000012015003900142015-05-25 14:44:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 1.1. 2015-05-25 14:45:10
000012015003900152015-07-06 16:32:49ДРУГОСъобщение отваряне ценови офертиСъобщение отваряне ценови оферти2015-07-06 16:33:01
000012015003900162015-07-22 16:37:02решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение класиране2015-07-22 16:37:14
000012015003900172015-07-23 18:42:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2 от дейността на комисията 2015-07-23 18:42:45
000012015003900182015-07-23 18:42:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-07-23 18:42:48
000012015003900192015-07-23 18:42:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42015-07-23 18:42:51
000012015003900202015-07-23 18:42:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 52015-07-23 18:42:53
000012015003900212015-07-23 19:36:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 12015-07-23 19:36:55
000012015003900222015-07-23 19:46:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхоЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 22015-07-23 19:46:15
000012015003900232015-07-23 19:57:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОценителни таблици 32015-07-23 19:57:39
000012015003900242015-07-23 20:06:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценка 42015-07-23 20:07:16
000012015003900252015-07-23 20:14:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхТаблица оценки 52015-07-23 20:14:40