Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012017009600307-2017-002616.00-83/21.06.2017г.„Предоставяне на услуги по кетъринг за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена10200.0055521200BG3132017-06-21 15:32:232017-06-30 17:00:002017-06-21 17:16:520.00
000012017009626.00-314/16.06.2017г.„Упражняване на авторски надзор при строително монтажни работи във връзка с реализацията на обект „Реконструкция на вътрешно отделение, Физиотерапия и изграждане на външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в гр. Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена5863.0071000000BG3132017-06-15 15:58:572017-06-29 17:00:002017-06-16 09:07:240.00
000012017009400307-2017-002516.00-81/19.06.2017г.„Ремонт и преустройство на помещения в МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена586145.3745215140BG3132017-06-15 13:57:082017-07-24 17:00:002017-06-19 18:09:100.00
000012017009300307-2017-002416.00-79/14.06.2017„Упражняване на строителен надзор при строително-монтажни работи във връзка с реализацията на обект „Реконструкция на вътрешно отделение, Физиотерапия и изграждане на външен асансьор в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена19544.0071521000BG3132017-06-12 15:34:382017-07-05 17:00:002017-06-14 16:51:170.00
000012017009200307-2017-002216.00-75/02.06.2017 година"Доставка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" включва доставка на Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+/-100 килокалории за кубически метър компресиран - 26 000нм³ (двадесет и шест хиляди нормални кубични метри) +/-10% - за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания (ЦНСТПЛФУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) - село Хърлец, Община Козлодуй; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост и психични разстройства - село Гложене, Община Козлодуй в община Козлодуй през 2017 година и 2018 година.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена29461.0009100000, 09123000BG3132017-06-02 09:33:13 2017-06-02 14:28:550.00
0000120170092906484916.00-74/01.06.2017г.„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица “Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца”- І-ви етап ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. ”Христо Ботев” до кръстовището с ул. ”Освободител” и ул. ”Ломска”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена269800.0045233220BG3132017-06-01 09:11:592017-06-16 17:00:002017-06-01 13:21:450.00
000012017009000307-2017-002316.00-76/05.06.2017г.„Упражняване на строителен надзор при строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй”” при изпълнение на I-ви етап: от ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена5180.0071521000BG3132017-05-31 16:01:492017-06-26 17:00:002017-06-05 11:29:190.00
0000120170096906473016.00-73/29.05.2017г.„Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на информационна LED стена с размери 2880/5120, съставено от 12 бр. kабинети с предно обслужване Р 10 в центъра на град Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена55900.0045223100BG3132017-05-29 16:09:512017-06-13 17:00:002017-05-29 16:16:220.00
000012017009326.00-284/26.05.2017г.„Упражняване на авторски надзор при строително монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПзатворена2000.0071000000BG3132017-05-26 13:59:402017-06-02 17:00:002017-05-26 14:21:460.00
0000120170093906463616.00-72/25.05.2017г.„Доставка и монтаж на пейки за Община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена30000.0039142000BG3132017-05-25 16:33:332017-06-01 17:00:002017-05-25 16:51:020.00
000012017008600307-2017-002116.00-71/25.05.2017г.„Строителен надзор на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена3300.0071521000BG3132017-05-18 13:05:212017-06-15 17:00:002017-05-25 16:03:290.00
0000120170086906383216.00-64/28.04.2017г."Ремонт на сградата на Община Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена49820.0045400000BG3132017-04-28 15:13:292017-05-15 17:00:002017-04-28 16:33:590.00
000012017008400307-2017-002016.00-62/28.04.2017г.„Предоставяне на услуги по кетъринг за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена10200.0055521200BG3132017-04-28 10:39:532017-05-19 17:00:002017-04-28 17:22:090.00
0000120170087906361216.00-56/24.04.2017 г.„Доставка на оборудване по проект: „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена18058.3330000000BG3132017-04-21 09:11:242017-05-03 17:00:002017-04-24 10:46:570.00
0000120170087906332916.00-52/12.04.2017г.„Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация – борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2017 година” Осъществяване на съвкупност от дейности и мероприятия за профилактични дезинсекция, контрол и унищожаване на кърлежи и основно на комари и техните биологични и епидемиологични особености до максимално намаляване на тяхната численост, което да се извършва наземно и със самостоятелни обработки чрез доставените за това препарати. Конкретните мероприятия трябва да бъдат съобразени с местоположението и особеностите на община Козлодуй по поречието на река Дунав, с наличието на АЕЦ „Козлодуй”, като се спазва действуващата законодателна уредба в страната. Средствата по настоящата обществена поръчка са заделени от бюджета на община Козлодуй.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена55816.6790670000BG3132017-04-12 14:43:442017-04-21 17:00:002017-04-12 15:55:2655816.67
000012017008100307-2017-001816.00-51/11.04.2017 г.Предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на Община Козлодуй”. Настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена41024.2230190000BG3132017-04-10 09:44:282017-05-02 17:00:002017-04-11 13:26:310.00
000012017008000307-2017-001716.00-44/31.03.2017 г.Предмет: „Доставка на канцеларски материали и учебни пособия по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””. Настоящата поръчка е разделена на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””; Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””; Обособена позиция № 3 – „Доставка на образователни игри и учебни пособия по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””. Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка, финансирането за изпълнение на същата е осигурено в съответствие с Договор № BG05M2ОP001-3.001-0116 (№ ДО03-248/24.08.2016 г.) от 24.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., процедура чрез подбор BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ за проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена76581.6637500000BG3132017-03-31 09:43:582017-04-21 17:00:002017-03-31 15:55:570.00
000012017007800307-2017-001916.00-54/13.04.2017г.Изграждане на паркинг до Районен съд в град КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена33300.0045233222BG3132017-03-29 10:32:232017-05-11 17:00:002017-04-13 13:18:280.00
0000120170087906261416.00-41„Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация на територията на Община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0090500000BG3132017-03-21 11:20:122017-03-30 17:00:002017-03-23 14:01:040.00
000012017007400307-2017-001616.00-37/21.03.2017г."Доставка на Гориво за отопление на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година". Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на Гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации с код по CPV (2007) 09135100-5, и с код по КН 27101943, 27101962, 27101964 , 27101968 и 27101947, за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период до 30.04.2018 година и ориентировъчните количества са следните: До 90 000 литра ±15%, като количеството е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем. Място на предаване (местонахождение/франкировка) на заявените количества горива франко обекти на Община Козлодуй както следва: 1. ОУ „Васил Априлов” - с. Хърлец; 2. ДГ „Радост” - с. Гложене;3. ОУ „Христо Ботев” - с. Гложене; 4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Бутан; 5. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Бутан.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена160420.0009135100-5BG3132017-03-21 11:18:04 2017-03-21 13:30:36134919.00
0000120170087906260916.00-42„Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци на територията на община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена34000.0090713000BG3132017-03-21 11:16:252017-03-30 17:00:002017-03-23 13:36:450.00
000012017007200307-2017-1516.00-35/17.03.2017г.Ремонт на пътища, паркинги и площадки на територията на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена250000.0045233252BG3132017-03-16 12:01:352017-07-07 17:00:002017-03-17 14:45:270.00
000012017007000307-2017-001416.00-34/15.03.2017„Изготвяне на Общ устройствен план на Община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена182884.0071410000BG3132017-03-10 16:57:322017-04-20 17:00:002017-03-15 13:03:560.00
000012017006900307-2017-001316.00-32/10.03.2017г."Доставка на мебели за Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена25400.0039100000BG3132017-03-06 11:46:092017-03-31 17:00:002017-03-10 15:56:470.00
000012017006800307-2017-001216.00-28/27.02.2017„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”/, във връзка с подготовката на община Козлодуй за кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена36000.0079411000BG3132017-02-17 12:08:262017-04-06 17:00:002017-03-02 11:52:060.00