Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018016400307-2018-002516.00-188/14.11.2018г."Доставка на употребявани специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена300000.0034144511BG3132018-11-13 16:30:042018-12-19 17:00:002018-11-19 15:37:260.00
000012018016300307-2018-002616.00-201/04.12.2018г."Доставка на изцяло електрически автомобил, с допълнителна надстройка за поливане, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена51569.0034144900BG3132018-11-13 10:19:252019-01-09 17:00:002018-12-06 14:47:020.00
000012018016200307-2018-002416.00-177/08.11.2018г.ДОСТАВКА НА МОРСКА СОЛ ЗА ПОСИПВАНЕ НА ПЪТИЩА (ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОЛЗОДУЙ ПО ВРЕМЕ НА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки затворена28500.0034927100BG3132018-11-08 10:11:58 2018-11-08 14:12:030.00
000012018016100307-2018-002316.00-158/15.10.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК 3-Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена39700.0045233222BG3132018-10-15 13:37:502018-11-21 17:00:002018-10-18 11:57:070.00
0000120180165908081216.00-142/14.09.2018г.„Изработване на инвестиционни проекти за спортни обекти на територията на община Козлодуй, по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0071200000BG3132018-09-14 11:26:172018-10-01 17:00:002018-09-14 13:20:420.00
000012018015900307-2018-002216.00-132/29.08.2018г.Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработения инвестиционнен проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Козлодуй и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на обектаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена40000.0071521000BG3132018-08-29 10:31:152018-10-04 17:00:002018-08-31 14:39:310.00
000012018015800307-2018-002116.00-127/20.08.2018г.„Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй“, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена108300.0045000000BG3132018-08-17 16:08:442018-09-17 17:00:002018-08-20 11:11:49108129.90
000012018015700307-2018-002016.00-121/13.08.2018г.Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Козлодуй”, включително съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатацияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена1650640.0045000000BG3132018-08-13 08:16:262018-09-13 17:00:002018-08-13 14:17:450.00
000012018015500307-2018-001916.00-119/08.08.2018г.Изграждане на дворно пространство на ДГ „МИР” в гр. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена139800.0045000000BG3132018-07-26 16:18:442018-09-05 17:00:002018-08-08 15:42:02138701.50
000012018015300307-2018-001716.00 - 112/26.07.2018 г.Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на дворното пространство на сградата ДГ „РАДОСТ” в гр. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена150050.0045000000BG3132018-07-24 19:06:342018-08-23 17:00:002018-07-26 16:57:00148274.50
000012018015100307-2018-001616.00-101/10.07.2018г.„Упражняване на строителен надзор при СМР на обект „Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена3000.0071521000BG3132018-07-10 10:59:502018-08-01 17:00:002018-07-10 15:55:421480.00
000012018014900307-2018-001516.00-96/04.07.2018г.Доставка на медицинско оборудване в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена376908.0033100000BG3132018-07-03 14:34:442018-08-15 17:00:002018-07-06 10:24:010.00
000012018014800307-2018-001416.00-92/22.06.2018г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена218340.0009135100BG3132018-06-22 09:37:26 2018-06-22 11:01:16218340.00
000012018014700307-2018-001816.00-116/01.08.2018г.„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица “Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена610936.2745233252BG3132018-06-22 09:37:232018-09-05 17:00:002018-08-03 11:32:47610776.00
000012018015826.00-313/21.06.2018г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена52077.6471000000BG3132018-06-21 16:47:062018-06-29 17:00:002018-06-21 16:50:1952077.64
000012018014500307-2018-001316.00-91/21.06.2018г."Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на Община Козлодуй за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена50916.6609100000, 09123000BG3132018-06-21 09:31:07 2018-06-21 10:47:0150916.66
000012018014400307-2018-001216.00-89/15.06.2018г.Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена104155.2871521000BG3132018-06-15 09:59:492018-07-06 17:00:002018-06-15 14:38:350.00
000012018014300307-2018-001116.00-86/01.06.2018г.Упражняване на строителен надзор при СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена8054.6771521000BG3132018-06-01 14:32:392018-06-22 17:00:002018-06-01 16:46:277990.00
0000120180151907629216.00-79/21.05.2018г.Основен Ремонт на сградата на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена114356.0045453000BG3132018-05-21 11:53:512018-06-06 17:00:002018-05-21 12:02:03114308.85
000012018014100307-2018-000916.00-67/25.04.2018"Ремонт на пътища, паркинги и площадки на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена416660.0045233252BG3132018-04-24 16:31:442018-05-23 17:00:002018-04-25 11:58:130.00
000012018014000307-2018-001016.00-69/02.05.2018г.Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена5468152.3345230000BG3132018-04-24 11:40:122018-06-08 17:00:002018-05-03 16:36:250.00
0000120180144907513316.00-65/20.04.2018"Реновиране на многофункционално спортно игрище в ж.к. З-ЮГ в гр. Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена116666.0045453000BG3132018-04-19 16:58:042018-05-11 17:00:002018-04-20 08:14:15116646.36
0000120180139907498116.00-62/16.04.2018г."Реновиране на многофункционално спортно игрище в ж.к. З-ЮГ в гр. Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена116666.0045453000BG3132018-04-16 14:41:012018-05-02 17:00:002018-04-16 14:55:310.00
000012018013700307-2018-000816.00-61/13.04.2018 г."Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Козлодуй през 2018 година, по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена126833.0034100000BG3132018-04-13 11:10:392018-05-28 17:00:002018-04-16 16:57:19113165.33
0000120180142907482816.00-59/11.04.2018 г."Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2018 година"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена55816.6790670000BG3132018-04-11 16:04:262018-04-23 17:00:002018-04-11 16:42:4455816.67