Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120190230909342816.00-177/14.10.2019г.„Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена54166.6690620000BG3132019-10-14 14:41:202019-10-24 17:00:002019-10-14 14:50:070.00
000012019022600307-2019-003716.00-168/30.09.2019г.Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписанияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена1091665.0060112000BG3132019-09-18 10:59:572019-10-30 17:00:002019-10-03 10:36:190.00
000012019022500307-2019-003616.00-158/05.09.2019г.Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1010649.0045230000BG3132019-09-05 09:32:052019-09-25 17:00:002019-09-05 15:04:110.00
000012019022400307-2019-003516.00-155/04.09.2019г.„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” разделена на две обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена730276.0745112711BG3132019-09-02 10:44:532019-09-24 17:00:002019-09-04 16:37:220.00
000012019022300307-2019-003416.00-149/29.08.2019г.„Изграждане на паркинг до бл. 2а в ЖК. 3 Север в град Козлодуй“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена52000.0045000000BG3132019-08-29 10:23:342019-09-18 17:00:002019-08-29 11:15:320.00
000012019022200307-2019-003316.00-147/27.08.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство затворена25000.0045200000BG3132019-08-27 14:34:042019-09-02 17:00:002019-08-27 14:39:280.00
000012019021900307-2019-003216.00-143/19.08.2019г.„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР СЪГЛАСНО ЗУТ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ИЗТОЧНО ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. КОЗЛОДУЙ (РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРКА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”) И ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СЕЛО ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ” РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена10000.0071521000BG3132019-08-19 13:30:442019-09-20 17:00:002019-08-23 14:14:060.00
000012019021600307-2019-003116.00-136/13.08.2019г.„Приготвяне и доставка на готова храна, необходима за заведенията за социални услуги в Община Козлодуй по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена210833.3355520000BG3132019-08-12 09:18:442019-09-20 17:00:002019-08-13 16:44:430.00
000012019021500307-2019-003016.00 - 128/06.08.2019г."Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2019 - 2021 година по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена482419.7715000000BG3132019-08-06 10:34:362019-09-10 17:00:002019-08-09 11:01:500.00
000012019021300307-2019-002916.00-125/06.08.2019г.„Извършване на охрана на обекти и на мероприятия на територията на община Козлодуй”, разделена на две обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена103800.0079713000BG3132019-08-05 15:04:362019-08-12 17:00:002019-08-06 10:57:00102000.00
000012019021200307-2019-002716.00-117"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-07-19 15:08:452019-07-26 17:00:002019-07-19 15:16:590.00
000012019021100307-2019-0002816.00-116/19.07.2019г.Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена1034889.0045232410BG3132019-07-18 14:26:492019-08-12 17:00:002019-07-19 16:51:100.00
000012019021000307-2019-002616.00-108/05.07.2019 г.„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена2083.0071521000BG3132019-07-04 16:09:182019-08-09 17:00:002019-07-08 11:45:442060.00
000012019020900307-2019-002516.00 - 99/24.06.2019г."Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена166666.6731532000BG3132019-06-21 13:39:242019-07-15 17:00:002019-06-24 18:36:370.00
000012019020400307-2019-002316.00-97/18.06.2019 г.„Изпълнение на строително–монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена175412.0045233120BG3132019-06-14 13:10:372019-07-08 17:00:002019-06-18 14:11:26175409.00
000012019020200307-2019-002216.00-92/10.06.2019г.„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена2143787.0045310000BG3132019-06-10 14:29:432019-07-01 17:00:002019-06-10 16:41:110.00
000012019020100307-2019-002116.00-89/10.06.2019 г.„Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1016460.0045230000BG3132019-06-10 09:32:032019-07-02 17:00:002019-06-10 13:49:021011837.75
0000120190220908879416.00-86/03.06.2019 г."Вътрешен ремонт на ОДЗ "Радост" в с. Гложене, община Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена33333.0045200000BG3132019-06-03 16:10:492019-06-13 17:00:002019-06-03 16:19:070.00
000012019019700307-2019-002016.00-85/29.05.2019 г.„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена5040.0071521000BG3132019-05-29 11:21:292019-07-03 17:00:002019-06-03 10:52:072577.00
000012019019500307-2019-001816.00-81/14.05.2019 г.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1091665.0060112000BG3132019-05-14 08:58:122019-07-18 17:00:002019-05-17 12:15:220.00
000012019019400307-2019-001716.00-73/25.04.2019 г.„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена995000.0045000000BG3132019-04-25 10:13:582019-05-15 17:00:002019-04-25 13:29:19994000.00
000012019019316.00-84/22.05.2019г.00307-2019-0019„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена2143787.0045310000BG3132019-04-24 11:12:392019-06-13 17:00:002019-05-22 15:45:440.00
000012019019100307-2019-001616.00-71/22.04.2019 г.„Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена10000.0071521000BG3132019-04-22 09:24:112019-05-27 17:00:002019-04-25 10:28:066900.00
000012019019000307-2019-001516.00 - 70/15.04.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-04-15 11:18:512019-05-08 17:00:002019-04-15 19:13:420.00
000012019018900307-2019-001416.00-69/11.04.2019"Доставка на подземни контейнери"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена100500.0034928480BG3132019-04-11 11:05:422019-05-02 17:00:002019-04-11 14:18:28100440.00