Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019020200307-2019-002216.00-92/10.06.2019г.„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена2143787.0045310000BG3132019-06-10 14:29:432019-07-01 17:00:002019-06-10 16:41:110.00
000012019020100307-2019-002116.00-89/10.06.2019 г.„Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1016460.0045230000BG3132019-06-10 09:32:032019-07-02 17:00:002019-06-10 13:49:020.00
0000120190200908879416.00-86/03.06.2019 г."Вътрешен ремонт на ОДЗ "Радост" в с. Гложене, община Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена33333.0045200000BG3132019-06-03 16:10:492019-06-13 17:00:002019-06-03 16:19:070.00
000012019019700307-2019-002016.00-85/29.05.2019 г.„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена5040.0071521000BG3132019-05-29 11:21:292019-07-03 17:00:002019-06-03 10:52:070.00
000012019019500307-2019-001816.00-81/14.05.2019 г.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена1091665.0060112000BG3132019-05-14 08:58:122019-06-18 17:00:002019-05-17 12:15:220.00
000012019019400307-2019-001716.00-73/25.04.2019 г.„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена995000.0045000000BG3132019-04-25 10:13:582019-05-15 17:00:002019-04-25 13:29:190.00
000012019019316.00-84/22.05.2019г.00307-2019-0019„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена2143787.0045310000BG3132019-04-24 11:12:392019-06-13 17:00:002019-05-22 15:45:440.00
000012019019100307-2019-001616.00-71/22.04.2019 г.„Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена10000.0071521000BG3132019-04-22 09:24:112019-05-27 17:00:002019-04-25 10:28:060.00
000012019019000307-2019-001516.00 - 70/15.04.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-04-15 11:18:512019-05-08 17:00:002019-04-15 19:13:420.00
000012019018900307-2019-001416.00-69/11.04.2019"Доставка на подземни контейнери"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена100500.0034928480BG3132019-04-11 11:05:422019-05-02 17:00:002019-04-11 14:18:280.00
000012019018600307-2019-001316.00-67/08.04.2019 г.„Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена161610.0045223300BG3132019-04-08 08:43:222019-05-13 17:00:002019-04-10 14:02:590.00
000012019018400307-2019-001216.00-61/29.03.2019г.Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена49713.0071248000BG3132019-03-29 09:03:192019-04-18 17:00:002019-03-29 13:37:210.00
000012019017800307-2019-001116.00-47/28.02.2019 г.„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена5000.0071521000BG3132019-02-28 09:02:382019-04-04 17:00:002019-03-04 17:58:090.00
000012019017700307-2019-001016.00-46/27.02.2019 г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект: Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена6000.0079121000BG3132019-02-27 10:45:492019-03-11 17:00:002019-02-27 11:10:595990.00
000012019017600307-2019-000916.00-43/22.02.2019г.Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена13333.3371521000, 71530000BG3132019-02-22 11:40:152019-03-29 17:00:002019-02-25 11:23:080.00
000012019017500307-2019-000816.00-40/19.02.2019г.„Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена2166666.0045000000BG3132019-02-14 11:20:152019-03-26 17:00:002019-02-22 11:10:230.00
000012019017400307-2019-000716.00-36/08.02.2019г.Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена4971334.0545231300BG3132019-02-07 15:42:392019-03-15 17:00:002019-02-11 13:50:390.00
000012019017300307-2019-000616.00-28/30.01.2019г.„Реконструкция на зелената система, тротоарната настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена2166666.0045000000BG3132019-01-28 15:10:082019-03-08 17:00:002019-02-04 16:38:090.00
000012019017200307-2019-000516.00-26/25.01.2019г.Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена99426.0071521000BG3132019-01-25 10:05:042019-03-14 17:00:002019-01-28 16:00:070.00
0000120190184908499516.00-18/18.01.2019г.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена1500.0060112000BG3132019-01-18 15:47:102019-01-25 17:00:002019-01-18 16:11:071500.00
000012019017000307-2019-000316.00 - 14/16.01.2019г."Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2019 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена66666.6790921000BG3132019-01-15 15:24:492019-02-06 17:00:002019-01-16 17:15:4766666.67
000012019016900307-2019-000216.00-5/08.01.2019г.„Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена125654.0009134200, 09132100, 09122000BG3132019-01-08 15:20:45 2019-01-08 17:00:04125654.00
000012019016800307-2019-000416.00-25/24.01.2019г.„Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение на въведени в експлоатация хардуерни и софтуерни компоненти целяща повишаване качеството на живот на гражданите в град Козлодуй“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1368000.0035125000BG3132019-01-03 11:33:242019-03-01 17:00:002019-01-25 10:21:381140000.00
000012019016700307-2019-000116.00-1/02.01.2019 г."Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкцияи рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена61667.0071320000BG3132019-01-02 10:45:522019-01-23 17:00:002019-01-02 13:26:350.00
000012018016600307-2018-002816.00-211/19.12.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК-3 Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена39700.0045233222BG3132018-12-19 15:08:532019-01-14 17:00:002018-12-19 15:13:1739683.56