Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019017500307-2019-000816.00-40/19.02.2019г.„Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена2166666.0045000000BG3132019-02-14 11:20:152019-03-26 17:00:002019-02-22 11:10:230.00
000012019017400307-2019-000716.00-36/08.02.2019г.Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена4971334.0545231300BG3132019-02-07 15:42:392019-03-15 17:00:002019-02-11 13:50:390.00
000012019017300307-2019-000616.00-28/30.01.2019г.„Реконструкция на зелената система, тротоарната настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена2166666.0045000000BG3132019-01-28 15:10:082019-03-08 17:00:002019-02-04 16:38:090.00
000012019017200307-2019-000516.00-26/25.01.2019г.Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена99426.0071521000BG3132019-01-25 10:05:042019-03-14 17:00:002019-01-28 16:00:070.00
0000120190173908499516.00-18/18.01.2019г.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена1500.0060112000BG3132019-01-18 15:47:102019-01-25 17:00:002019-01-18 16:11:070.00
000012019017000307-2019-000316.00 - 14/16.01.2019г."Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2019 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена66666.6790921000BG3132019-01-15 15:24:492019-02-06 17:00:002019-01-16 17:15:470.00
000012019016900307-2019-000216.00-5/08.01.2019г.„Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена125654.0009134200, 09132100, 09122000BG3132019-01-08 15:20:45 2019-01-08 17:00:040.00
000012019016800307-2019-000416.00-25/24.01.2019г.„Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение на въведени в експлоатация хардуерни и софтуерни компоненти целяща повишаване качеството на живот на гражданите в град Козлодуй“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена1368000.0035125000BG3132019-01-03 11:33:242019-03-01 17:00:002019-01-25 10:21:380.00
000012019016700307-2019-000116.00-1/02.01.2019 г."Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкцияи рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена61667.0071320000BG3132019-01-02 10:45:522019-01-23 17:00:002019-01-02 13:26:350.00
000012018016600307-2018-002816.00-211/19.12.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК-3 Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство затворена39700.0045233222BG3132018-12-19 15:08:532019-01-14 17:00:002018-12-19 15:13:170.00
000012018016500307-2018-002716.00-210/17.12.2018г.Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена49713.3479411000BG3132018-12-17 10:59:362019-01-07 17:00:002018-12-17 13:53:530.00
000012018016400307-2018-002516.00-188/14.11.2018г."Доставка на употребявани специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена300000.0034144511BG3132018-11-13 16:30:042018-12-19 17:00:002018-11-19 15:37:260.00
000012018016300307-2018-002616.00-201/04.12.2018г."Доставка на изцяло електрически автомобил, с допълнителна надстройка за поливане, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена51569.0034144900BG3132018-11-13 10:19:252019-01-09 17:00:002018-12-06 14:47:020.00
000012018016200307-2018-002416.00-177/08.11.2018г.ДОСТАВКА НА МОРСКА СОЛ ЗА ПОСИПВАНЕ НА ПЪТИЩА (ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОЛЗОДУЙ ПО ВРЕМЕ НА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена28500.0034927100BG3132018-11-08 10:11:58 2018-11-08 14:12:0325500.00
000012018016100307-2018-002316.00-158/15.10.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК 3-Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена39700.0045233222BG3132018-10-15 13:37:502018-11-21 17:00:002018-10-18 11:57:070.00
0000120180165908081216.00-142/14.09.2018г.„Изработване на инвестиционни проекти за спортни обекти на територията на община Козлодуй, по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0071200000BG3132018-09-14 11:26:172018-10-01 17:00:002018-09-14 13:20:420.00
000012018015900307-2018-002216.00-132/29.08.2018г.Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработения инвестиционнен проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Козлодуй и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на обектаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена40000.0071521000BG3132018-08-29 10:31:152018-10-04 17:00:002018-08-31 14:39:3137890.00
000012018015800307-2018-002116.00-127/20.08.2018г.„Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй“, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена108300.0045000000BG3132018-08-17 16:08:442018-09-17 17:00:002018-08-20 11:11:49108129.90
000012018015700307-2018-002016.00-121/13.08.2018г.Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Козлодуй”, включително съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатацияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена1650640.0045000000BG3132018-08-13 08:16:262018-09-13 17:00:002018-08-13 14:17:450.00
000012018015500307-2018-001916.00-119/08.08.2018г.Изграждане на дворно пространство на ДГ „МИР” в гр. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена139800.0045000000BG3132018-07-26 16:18:442018-09-05 17:00:002018-08-08 15:42:02138701.50
000012018015300307-2018-001716.00 - 112/26.07.2018 г.Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на дворното пространство на сградата ДГ „РАДОСТ” в гр. КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена150050.0045000000BG3132018-07-24 19:06:342018-08-23 17:00:002018-07-26 16:57:00148274.50
000012018015100307-2018-001616.00-101/10.07.2018г.„Упражняване на строителен надзор при СМР на обект „Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена3000.0071521000BG3132018-07-10 10:59:502018-08-01 17:00:002018-07-10 15:55:421480.00
000012018014900307-2018-001516.00-96/04.07.2018г.Доставка на медицинско оборудване в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена376908.0033100000BG3132018-07-03 14:34:442018-08-15 17:00:002018-07-06 10:24:01272277.00
000012018014800307-2018-001416.00-92/22.06.2018г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена218340.0009135100BG3132018-06-22 09:37:26 2018-06-22 11:01:16218340.00
000012018014700307-2018-001816.00-116/01.08.2018г.„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица “Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена610936.2745233252BG3132018-06-22 09:37:232018-09-05 17:00:002018-08-03 11:32:47610776.00