Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020027000307-2020-002416.00-104/12.06.2020г.„Доставка на употребяван пътнически микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена14166.0034115200BG3132020-06-12 11:07:572020-08-17 17:00:002020-06-15 13:17:110.00
000012020026900307-2020-002616.00-106/12.06.2020г.Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена833332.0045236210BG3132020-06-12 08:23:542020-07-02 17:00:002020-06-12 16:54:530.00
000012020026800307-2020-002516.00 - 105/12.06.2020г."Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена208333.0031532000BG3132020-06-11 16:36:342020-07-17 17:00:002020-06-15 15:33:40208333.00
0000120200275909961716.00-103/12.06.2020г.Изготвяне на Общ устройствен план на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54330.0071410000BG3132020-06-09 11:49:392020-06-22 17:00:002020-06-12 11:32:5454000.00
0000120210277909901716.00-92/28.05.2020г."Ремонт покрива на ДГ "1-ви юни" с. Бутан"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена58333.0045261000BG3132020-05-28 10:25:282020-06-11 17:00:002020-05-28 10:28:3449.00
000012020026500307-2020-002316.00 - 91/19.05.2020г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена79166.0045200000BG3132020-05-19 11:09:382019-06-08 17:00:002020-05-19 14:13:4678407.12
000012020026400307-2020-002216.00-88/18.05.2020г.Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги прекратена6250.0071248000BG3132020-05-18 14:37:33 2020-05-18 15:24:490.00
000012020026300307-2020-002116.00-76/23.04.2020г.„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена60000.0071320000BG3132020-04-23 09:43:052020-05-14 17:00:002020-04-23 14:43:0352130.00
000012020026200307-2020-002016.00-73/21.04.2020г.Избор на изпълнител на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена640796.5145233161BG3132020-04-16 15:58:472020-05-14 17:00:002020-04-21 12:37:400.00
000012020026100307-2020-001916.00-64/31.03.2020 г. „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена60000.0071320000BG3132020-03-31 10:04:362020-04-22 17:00:002020-03-31 16:25:150.00
000012020026000307-2020-001816.00-65/31.03.2020 г.„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена12668.0071521000BG3132020-03-30 12:01:372020-05-21 17:00:002020-04-03 11:13:3811900.00
000012020025900307-2020-001716.00 - 62/30.03.2020г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена79166.0045200000BG3132020-03-30 11:21:382020-05-14 17:00:002020-03-30 16:35:300.00
0000120200271909771916.00-60/27.03.2020г.„Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”, разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на моторни храсторези, моторни кастрачки – прътови, моторна самоходна косачка и моторни триони”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на генератор, стартерна зарядна количка и пароструйка”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена31149.0042900000BG3132020-03-27 11:15:112020-04-10 17:00:002020-03-27 13:39:3222990.00
000012020025700307-2020-001516.00-56/20.03.2020г.Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство прекратена833332.0045236210BG3132020-03-20 12:31:542020-05-07 17:00:002020-03-20 15:31:480.00
0000120210277909744016.00-54/20.03.2020г."Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваприключена73913.2745453000BG3132020-03-20 11:11:452020-04-02 17:00:002020-03-20 11:18:0873746.08
000012020025500307-2020-001616.00 - 55/20.03.2020г."Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР при "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена21666.0071521000BG3132020-03-20 09:23:112020-06-03 17:00:002020-03-23 13:16:0914900.00
000012020025400307-2020-001316.00-52/19.03.2020г."Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки приключена248500.0009135100BG3132020-03-19 16:31:56 2020-03-19 16:33:59188797.52
000012020025400307-2020-001416.00-53/19.03.2020г.„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена420313.2345112711BG3132020-03-19 14:05:202020-05-08 17:00:002020-03-19 16:34:50410393.49
0000120210277909697616.00-42/09.03.2020г.„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Козлодуй“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена45000.0071221000BG3132020-03-09 18:14:342020-03-19 17:00:002020-03-09 18:27:5044686.61
000012020025200307-2020-001216.00-38/05.03.2020г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от четири години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена497000.0009135100BG3132020-03-05 11:33:32 2020-03-05 11:36:010.00
000012020025100307-2020-001116.00-36/28.02.2020г."Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Козлодуй" разделена на обособени позиции.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена167188.3134928480BG3132020-02-28 08:55:452020-03-20 17:00:002020-02-28 12:54:30166939.00
000012020025000307-2020-001016.00-34/26.02.2020г.„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство прекратена420313.0045112711BG3132020-02-24 11:10:332020-03-10 17:00:002020-02-26 11:59:370.00
000012020024900307-2020-000816.00-27/14.02.2020г.„Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на община Козлодуй, за период от две години”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена47916.6709100000, 09123000BG3132020-02-14 11:07:11 2020-02-14 11:09:2947916.67
000012020024800307-2020-000916.00 - 28/14.02.2020г."Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена2140752.0045233252BG3132020-02-13 15:00:502020-03-09 17:00:002020-02-14 15:59:062120478.77
0000120210277909622116.00-23/06.02.2020г.Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, съгласно чл. 176б, ал. 2 и чл. 176в от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификат за енергийни характеристики, съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на територията на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена69000.0071324000BG3132020-02-06 14:05:302020-02-17 17:00:002020-02-06 15:28:3960000.00