Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019019000307-2019-001516.00 - 70/15.04.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена25000.0045200000BG3132019-04-15 11:18:512019-05-08 17:00:002019-04-15 19:13:420.00
000012019018900307-2019-001416.00-69/11.04.2019"Доставка на подземни контейнери"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена100500.0034928480BG3132019-04-11 11:05:422019-05-02 17:00:002019-04-11 14:18:280.00
000012019018600307-2019-001316.00-67/08.04.2019 г.„Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена161610.0045223300BG3132019-04-08 08:43:222019-05-13 17:00:002019-04-10 14:02:590.00
000012019018400307-2019-001216.00-61/29.03.2019г.Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена49713.0071248000BG3132019-03-29 09:03:192019-04-18 17:00:002019-03-29 13:37:210.00
000012019017800307-2019-001116.00-47/28.02.2019 г.„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена5000.0071521000BG3132019-02-28 09:02:382019-04-04 17:00:002019-03-04 17:58:090.00
000012019017700307-2019-001016.00-46/27.02.2019 г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект: Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги затворена6000.0079121000BG3132019-02-27 10:45:492019-03-11 17:00:002019-02-27 11:10:590.00
000012019017600307-2019-000916.00-43/22.02.2019г.Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена13333.3371521000, 71530000BG3132019-02-22 11:40:152019-03-29 17:00:002019-02-25 11:23:080.00
000012019017500307-2019-000816.00-40/19.02.2019г.„Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена2166666.0045000000BG3132019-02-14 11:20:152019-03-26 17:00:002019-02-22 11:10:230.00
000012019017400307-2019-000716.00-36/08.02.2019г.Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена4971334.0545231300BG3132019-02-07 15:42:392019-03-15 17:00:002019-02-11 13:50:390.00
000012019017300307-2019-000616.00-28/30.01.2019г.„Реконструкция на зелената система, тротоарната настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена2166666.0045000000BG3132019-01-28 15:10:082019-03-08 17:00:002019-02-04 16:38:090.00
000012019017200307-2019-000516.00-26/25.01.2019г.Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена99426.0071521000BG3132019-01-25 10:05:042019-03-14 17:00:002019-01-28 16:00:070.00
0000120190184908499516.00-18/18.01.2019г.„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена1500.0060112000BG3132019-01-18 15:47:102019-01-25 17:00:002019-01-18 16:11:071500.00
000012019017000307-2019-000316.00 - 14/16.01.2019г."Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2019 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена66666.6790921000BG3132019-01-15 15:24:492019-02-06 17:00:002019-01-16 17:15:4766666.67
000012019016900307-2019-000216.00-5/08.01.2019г.„Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена125654.0009134200, 09132100, 09122000BG3132019-01-08 15:20:45 2019-01-08 17:00:04125654.00
000012019016800307-2019-000416.00-25/24.01.2019г.„Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение на въведени в експлоатация хардуерни и софтуерни компоненти целяща повишаване качеството на живот на гражданите в град Козлодуй“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена1368000.0035125000BG3132019-01-03 11:33:242019-03-01 17:00:002019-01-25 10:21:380.00
000012019016700307-2019-000116.00-1/02.01.2019 г."Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкцияи рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй, област Враца"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена61667.0071320000BG3132019-01-02 10:45:522019-01-23 17:00:002019-01-02 13:26:350.00
000012018016600307-2018-002816.00-211/19.12.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК-3 Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена39700.0045233222BG3132018-12-19 15:08:532019-01-14 17:00:002018-12-19 15:13:1739683.56
000012018016500307-2018-002716.00-210/17.12.2018г.Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена49713.3479411000BG3132018-12-17 10:59:362019-01-07 17:00:002018-12-17 13:53:530.00
000012018016400307-2018-002516.00-188/14.11.2018г."Доставка на употребявани специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена300000.0034144511BG3132018-11-13 16:30:042018-12-19 17:00:002018-11-19 15:37:26297777.00
000012018016300307-2018-002616.00-201/04.12.2018г."Доставка на изцяло електрически автомобил, с допълнителна надстройка за поливане, за нуждите на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена51569.0034144900BG3132018-11-13 10:19:252019-01-09 17:00:002018-12-06 14:47:020.00
000012018016200307-2018-002416.00-177/08.11.2018г.ДОСТАВКА НА МОРСКА СОЛ ЗА ПОСИПВАНЕ НА ПЪТИЩА (ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КОЛЗОДУЙ ПО ВРЕМЕ НА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена28500.0034927100BG3132018-11-08 10:11:58 2018-11-08 14:12:0325500.00
000012018016100307-2018-002316.00-158/15.10.2018г."Изграждане на паркинг в ЖК 3-Юг до бл. 11 в гр. Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена39700.0045233222BG3132018-10-15 13:37:502018-11-21 17:00:002018-10-18 11:57:070.00
0000120180165908081216.00-142/14.09.2018г.„Изработване на инвестиционни проекти за спортни обекти на територията на община Козлодуй, по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена50000.0071200000BG3132018-09-14 11:26:172018-10-01 17:00:002018-09-14 13:20:420.00
000012018015900307-2018-002216.00-132/29.08.2018г.Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработения инвестиционнен проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Козлодуй и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на обектаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена40000.0071521000BG3132018-08-29 10:31:152018-10-04 17:00:002018-08-31 14:39:3137890.00
000012018015800307-2018-002116.00-127/20.08.2018г.„Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй“, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена108300.0045000000BG3132018-08-17 16:08:442018-09-17 17:00:002018-08-20 11:11:49108129.90