Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020024300307-2020-000416.00-9/21.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги отворена9625.2371248000BG3132020-01-21 15:21:552020-01-28 17:00:002020-01-21 16:01:210.00
000012020024200307-2020-000216.00-6/14.01.2020г.„Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена1666664.0045233252BG3132020-01-14 09:09:142020-02-03 17:00:002020-01-14 10:06:500.00
000012020024100307-2020-000316.00-7/15.01.2020г."Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй", разделена на обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена301400.0042900000BG3132020-01-13 14:50:032020-02-19 17:00:002020-01-17 11:32:330.00
000012020024000307-2020-000116.00 - 5/10.01.2020г."Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Козлодуй през 2020 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена75000.0090921000BG3132020-01-10 10:05:242020-01-31 17:00:002020-01-10 20:55:360.00
000012019023900307-2019-004316.00-219/30.12.2019г.Проектиране на приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена12500.0071240000BG3132019-12-30 15:42:042020-01-20 17:00:002019-12-30 17:42:050.00
0000120200240909555416.00-217/23.12.2019г.„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект „Благоустрояване на площадно пространство с плочи и правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. „Христо Ботев“ в с. Гложене”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена3000.0079420000BG3132019-12-23 11:00:162020-01-10 17:00:002019-12-23 16:00:250.00
000012019023700307-2019-004216.00-211/11.12.2019г.Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена19250.4671521000BG3132019-12-11 14:39:572020-01-15 17:00:002019-12-16 10:37:280.00
000012019023600307-2019-004116.00-206/05.12.2019г.„Проектиране на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Бутан”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена12500.0071240000BG3132019-12-05 10:05:422019-12-27 17:00:002019-12-05 14:49:510.00
000012019023500307-2019-004016.00-194/19.11.2019г.Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена19250.4671521000BG3132019-11-19 10:08:542019-12-19 17:00:002019-11-22 13:46:460.00
00001201902377124800026.00-584/15.11.2019г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена10367.00 BG3132019-11-15 13:43:462019-11-20 17:00:002019-11-15 13:51:2310300.00
000012019023726.00-576/11.11.2019г."Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПЧастично възложена и частично прекратена38333.3390620000BG3132019-11-11 17:10:002019-11-15 17:00:002019-11-11 17:53:2821666.66
000012019023200307-2019-003916.00-183/24.10.2019г.„Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” и упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект: „Благоустрояване на площадно пространство с плочи и правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. „Христо Ботев” в с. Гложене””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена15000.0071220000BG3132019-10-23 13:48:552019-11-13 17:00:002019-10-24 16:30:390.00
000012019023100307-2019-003816.00-181/23.10.2019г."Доставка и монтаж на улични и паркови осветители"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена166666.6731532000BG3132019-10-23 10:59:512019-11-12 17:00:002019-10-23 16:57:420.00
0000120190236909342816.00-177/14.10.2019г.„Снегопочистване на улици на територията на Община Козлодуй за сезон 2019/2020 година по обособени позиции”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваЧастично възложена и частично прекратена54166.6690620000BG3132019-10-14 14:41:202019-10-28 17:00:002019-10-14 14:50:0715833.33
0000120190233909384016.00-182/24.10.2019г.Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена69900.0064210000BG3132019-10-08 08:19:252019-11-07 17:00:002019-10-24 09:38:360.00
000012019022600307-2019-003716.00-168/30.09.2019г.Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Пакет № 1 на общинска транспортна схема на Община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписанияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1091665.0060112000BG3132019-09-18 10:59:572019-10-30 17:00:002019-10-03 10:36:191091665.00
000012019022500307-2019-003616.00-158/05.09.2019г.Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област ВрацаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена1010649.0045230000BG3132019-09-05 09:32:052019-09-25 17:00:002019-09-05 15:04:110.00
000012019022400307-2019-003516.00-155/04.09.2019г.„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” разделена на две обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена730276.0745112711BG3132019-09-02 10:44:532019-09-24 17:00:002019-09-04 16:37:22309935.00
000012019022300307-2019-003416.00-149/29.08.2019г.„Изграждане на паркинг до бл. 2а в ЖК. 3 Север в град Козлодуй“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена52000.0045000000BG3132019-08-29 10:23:342019-09-18 17:00:002019-08-29 11:15:3251995.25
000012019022200307-2019-003316.00-147/27.08.2019г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-08-27 14:34:042019-09-02 17:00:002019-08-27 14:39:280.00
000012019021900307-2019-003216.00-143/19.08.2019г.„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР СЪГЛАСНО ЗУТ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ИЗТОЧНО ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. КОЗЛОДУЙ (РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРКА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”) И ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СЕЛО ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ” РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена10000.0071521000BG3132019-08-19 13:30:442019-09-20 17:00:002019-08-23 14:14:060.00
000012019021600307-2019-003116.00-136/13.08.2019г.„Приготвяне и доставка на готова храна, необходима за заведенията за социални услуги в Община Козлодуй по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена210833.3355520000BG3132019-08-12 09:18:442019-09-20 17:00:002019-08-13 16:44:43210833.33
000012019021500307-2019-003016.00 - 128/06.08.2019г."Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2019 - 2021 година по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена482419.7715000000BG3132019-08-06 10:34:362019-09-10 17:00:002019-08-09 11:01:50482419.77
000012019021300307-2019-002916.00-125/06.08.2019г.„Извършване на охрана на обекти и на мероприятия на територията на община Козлодуй”, разделена на две обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена103800.0079713000BG3132019-08-05 15:04:362019-08-12 17:00:002019-08-06 10:57:00102000.00
000012019021200307-2019-002716.00-117"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство прекратена25000.0045200000BG3132019-07-19 15:08:452019-07-26 17:00:002019-07-19 15:16:590.00