ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180084908415414-2018“Доставка на строителни, бояджийски, Ви К и ел. материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена40000.0044110000BG3332018-12-11 14:18:202018-12-27 16:30:002018-12-11 15:18:0540000.00
000012018008200182-2018-000900182-2018-0009„Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Капитан Петко, община Венец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Боян, община Венец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ясенково, община Венец“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена3734322.4245232150, 45233252BG3332018-11-16 13:45:122018-12-17 16:30:002018-11-16 16:55:253734322.42
0000120180082908310113-2018„Обособяване на лекарски кабинети в кметство в с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена51781.3545454000BG3332018-11-14 14:27:542018-11-29 16:30:002018-11-14 14:51:3451781.35
000012018008100182-2018-000800182-2018-0008“Специализиран превоз на учители през 2019 г. с 4 позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев и обратно; IV. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена166289.0060130000BG3332018-11-01 15:04:492018-11-23 16:30:002018-11-01 16:33:52166289.00
000012018008100182-2008-000700182-2008-0007„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2019 година“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена90083.3390620000, 90630000BG3332018-11-01 12:57:142018-11-23 16:30:002018-11-01 16:33:3490083.33
0000120180079908180712-2018„Изработка, доставка и монтаж на преместваема модулна конструкция от контейнери /съблекалня и гостна/ за спортен терен – футболно игрище в с. Осеновец, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена51666.6644211000BG3332018-10-11 16:35:302018-10-19 16:30:002018-10-11 16:46:5351666.66
000012018008300182-2018-000600182-2018-0006„Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниепрекратена3734322.4245232150, 45233252BG3332018-09-28 16:01:582018-10-29 16:30:002018-09-28 17:09:443734322.42
000012018007800182-2018-000500182-2018-0005„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена74686.4471521000BG3332018-09-28 15:22:582018-10-22 16:30:002018-09-28 16:39:3774686.44
000012018007500182-2018-000400182-2018-0004„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипряко договарянеотворена37343.0071000000BG3332018-09-28 15:03:32 2018-09-28 16:10:1437343.00
0000120180078908120711-2018„Предоставяне на консултантски услуги при управление и отчитане на проект:„Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена33000.0079400000BG3332018-09-26 16:21:222018-10-09 16:30:002018-09-26 16:44:2733000.00
0000120180074908058310-2018„Ремонт на съществуваща масивна сграда – кметство в УПИ I, кв. 27, с. Буйновица, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена80833.3345400000BG3332018-09-10 15:51:412018-09-28 16:30:002018-09-10 16:23:2380833.33
0000120180078907970009-2018„Обособяване на лекарски кабинети в кметство с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена51781.3545454000BG3332018-08-15 15:45:162018-08-30 16:30:002018-08-15 15:57:1651781.35
0000120180072907914008-2018„Ремонт на съществуващ спортен терен – футболно игрище в с. Осеновец, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена143064.6045236100, 45236119BG3332018-08-01 13:49:132018-08-16 16:30:002018-08-01 14:13:26143064.60
000012018007000182-2018-000300182-2018-0003“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018/2019 г. в общ. Венец” с 4 позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена62060.6360130000BG3332018-07-26 14:49:482018-08-16 16:30:002018-07-26 16:10:1762060.63
0000120180068907636007-2018„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100BG3332018-05-22 13:53:302018-05-29 16:30:002018-05-22 14:11:5750000.00
0000120180067907608506-2018„Доставка на хранителни продукти за ДГ в общ. Венец, по предварителни заявки“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена50000.0015100000, 15200000, 15500000, 15810000, 15331000, 15332100BG3332018-05-15 15:41:252018-05-22 16:30:002018-05-15 16:20:3650000.00
0000120180067907593705-2018„Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 2: „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване на паркове и площадни пространства в Община Венец и упражняване на авторски надзор по време на строителството” Обособена позиция № 3: „Изработване на инвестиционен проект за обект „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена60130.0071320000, 71500000BG3332018-05-11 13:56:592018-05-22 16:30:002018-05-11 14:30:5960130.00
0000120180065907591604-2018„Частичен ремонт на огради на училище и детска градина в общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50307.4545000000BG3332018-05-11 09:28:052018-05-28 16:30:002018-05-11 09:56:5650307.45
0000120180066907519003-2018„Ремонт на сграда на ДГ „Снежанка” – с. Изгрев, ул. „Лудогорие” №57, УПИ II, кв. 29”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена79433.7545261910, 45214100BG3332018-04-23 10:19:162018-05-14 16:30:002018-04-23 11:04:1779433.75
000012018006200182-2018-000200182-2018-0002„Рехабилитация и ремонт на улична мрежа в община Венец, по 2 (две) обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Рехабилитация и ремонт на ул. „Китка“ и ул. „Рила“ вс. Венец; ул. „Борис III“ в с. Черноглавци; ул. „19-ти май“ в с. Изгрев; ул. „Еделвайс“, ул. „Шипка“ и ул. „Пирин в с. Ясенково“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Рехабилитация и ремонт на ул. „Демокрация“ в с. Денница; ул. „Демокрация“ в с. Страхилица; ул. „Паралел“ в с. Дренци“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена499999.54• 45233252BG3332018-04-17 15:31:092018-05-18 16:30:002018-04-17 16:09:35499999.54
000012018006100182-2018-000100182-2018-0001„Рехабилитация на уличната мрежа в с. Габрица, общ. Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена180833.6645233252BG3332018-04-13 15:36:502018-05-14 16:30:002018-04-13 16:26:39180833.66
0000120180066907324502-2018„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали Позиция №2: Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена65000.0044110000, 44114000, 44921200, 44921100, 44114100, 31680000BG3332018-02-23 09:50:472018-03-08 16:30:002018-02-23 10:25:2665000.00
0000120180060907223301-2018„Текущ ремонт на покрива на ОУ ”Христо Смирненски” с. Ясенково, общ. Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена50000.0045261910BG3332018-01-16 11:18:322018-01-31 16:30:002018-01-16 13:08:3950000.00
000012017005800182-2017-000600182-2017-0006Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена175000.0009100000, 09122000, 09132100, 09134200BG3332017-12-14 15:34:21 2017-12-14 16:40:24175000.00
000012017005800182-2017-000500182-2017-0005“Специализиран превоз на учители през 2018 г. с 4 позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев и обратно; IV. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена161833.3260130000BG3332017-12-01 15:41:552017-12-22 16:30:002017-12-01 16:33:06161833.32