Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020023490989012020-O-0001„Доставка и гаранционна поддръжка на мобилни телефонни апарати за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена35000.0032250000BG2020-05-20 16:47:362020-06-02 17:00:002020-05-21 14:12:2335000.00
000012020023000349-2020-00032020-0003„Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна на служителите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена420000.0030199770-8BG2020-03-18 15:31:562020-05-04 17:00:002020-04-02 13:23:10420000.00
000012020022900349-2020-00042020-0004„Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена500000.0009310000BG412020-02-25 15:49:492020-06-03 17:00:002020-05-05 11:36:41500000.00
000012020022800349-2020-00022020-0002Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги отворена41000.0060112000BG4112020-02-25 14:24:162020-04-07 16:30:002020-02-25 14:29:5741000.00
000012019022500349-2019-00192019-0019Доставка на електрическа енергия за нуждите на РРС Варна на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена50000.0009310000-5BG3312019-12-05 13:20:42 2019-12-05 15:53:4950000.00
000012019022500349-O-0019„Авариен ремонт на сградата на БНР за Лентохранилище – Боровец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена269592.94 BG4122019-11-18 13:22:552019-11-21 17:00:002019-11-20 17:09:39269592.94
000012019022300349-2020-00012020-0001„Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на копирна хартия“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали – офис материали“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена90000.0030192000; 30197640-4; 30197643-5BG2019-11-07 13:58:092020-01-27 17:00:002020-01-07 09:23:5390000.00
000012019022200349-2019-00182019-0018„Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена250000.0072318000BG4112019-11-06 14:51:402019-12-03 17:00:002019-11-12 16:23:55250000.00
000012019022000349-2019-00172019-0017„Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части“ по осем обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена596832.0050110000BG4112019-10-24 16:02:062019-12-02 17:00:002019-11-05 15:22:18596832.00
000012019021900349-2019-00162019-0016„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена40000.0079320000BG4112019-09-18 15:58:392019-10-09 17:00:002019-09-19 14:36:2740000.00
000012019021800349-2019-00152019-0015„Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена620000.0050110000BG2019-07-18 16:55:142019-08-26 17:00:002019-07-19 15:45:44620000.00
000012019021300349-2019-00142019-0014„Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена20000.0039830000BG2019-06-19 10:36:042019-07-09 17:00:002019-06-19 14:31:4920000.00
000012019021490887492019-O-0005„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена22000.0060140000BG4122019-05-31 16:14:352019-06-10 17:00:002019-05-31 16:18:1522000.00
000012019021100349-2019-00132019-0013„Инженеринг – проектиране и строителство за подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на БНР, Програмно – редакционна сграда, находящ се в р. София, район „Лозенец“, парцел II-БНР, кв.59 по рег.план на гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, м. „Лозенец“, одобрен със Заповед №РД-50-636/25.07.1995 г.“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена720000.00 BG4112019-05-31 13:17:232019-06-20 17:00:002019-05-31 15:51:36720000.00
000012019021100349-2019-00122019-0012„Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена50000.0039830000BG2019-05-30 16:13:312019-06-21 17:00:002019-05-31 15:21:1750000.00
000012019020600349-2019-00112019-0011„Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена140000.0066510000 BG2019-05-13 16:10:222019-06-24 17:00:002019-05-14 11:48:21140000.00
000012019020300349-2019-00102019-0010„Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена480000.0090900000 BG4112019-05-10 13:03:172019-06-20 17:00:002019-05-13 16:47:12480000.00
000012019020200349-2019-00092019-0009„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена200000.003910000 BG2019-05-07 16:52:312019-06-17 17:00:002019-05-08 14:45:09200000.00
000012019019800349-2019-00082019-0008„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за обекти на БНР по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки затворена250000.0009310000-5BG2019-04-19 13:08:20 2019-04-19 13:25:47250000.00
000012019019600349-2019-00072019-0007"Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена200000.0072212443BG2019-04-11 16:43:442019-05-16 17:00:002019-04-12 10:16:33200000.00
000012019019600349-2019-00062019-0006„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена40000.0079320000 2019-04-11 09:26:262019-05-02 17:00:002019-04-11 09:47:2540000.00
00001201902142019-O-0004„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена30000.0060140000BG4122019-03-25 09:28:242019-03-29 17:00:002019-03-25 09:47:5430000.00
00001201902142019-O-0003„Осигуряване на международен автобусен транспорт за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена20000.0060140000 2019-03-22 16:27:452019-03-27 17:00:002019-03-22 17:05:0620000.00
00001201902142019-O-0002„Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена20000.0060140000BG2019-03-22 16:25:082019-03-27 17:00:002019-03-22 17:02:3420000.00
000012019018700349-2019-00052019-0005„Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена60000.0079311200 2019-03-12 16:07:542019-04-10 17:00:002019-03-21 17:12:5560000.00