Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019021900349-2019-00162019-0016„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена40000.0079320000BG4112019-09-18 15:58:392019-10-09 17:00:002019-09-19 14:36:2740000.00
000012019021800349-2019-00152019-0015„Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена620000.0050110000BG2019-07-18 16:55:142019-08-26 17:00:002019-07-19 15:45:44620000.00
000012019021300349-2019-00142019-0014„Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена20000.0039830000BG2019-06-19 10:36:042019-07-09 17:00:002019-06-19 14:31:4920000.00
000012019021490887492019-O-0005„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена22000.0060140000BG4122019-05-31 16:14:352019-06-10 17:00:002019-05-31 16:18:1522000.00
000012019021100349-2019-00132019-0013„Инженеринг – проектиране и строителство за подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на БНР, Програмно – редакционна сграда, находящ се в р. София, район „Лозенец“, парцел II-БНР, кв.59 по рег.план на гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, м. „Лозенец“, одобрен със Заповед №РД-50-636/25.07.1995 г.“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена720000.00 BG4112019-05-31 13:17:232019-06-20 17:00:002019-05-31 15:51:36720000.00
000012019021100349-2019-00122019-0012„Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена50000.0039830000BG2019-05-30 16:13:312019-06-21 17:00:002019-05-31 15:21:1750000.00
000012019020600349-2019-00112019-0011„Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена140000.0066510000 BG2019-05-13 16:10:222019-06-24 17:00:002019-05-14 11:48:21140000.00
000012019020300349-2019-00102019-0010„Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена480000.0090900000 BG4112019-05-10 13:03:172019-06-20 17:00:002019-05-13 16:47:12480000.00
000012019020200349-2019-00092019-0009„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена200000.003910000 BG2019-05-07 16:52:312019-06-17 17:00:002019-05-08 14:45:09200000.00
000012019019800349-2019-00082019-0008„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за обекти на БНР по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки затворена250000.0009310000-5BG2019-04-19 13:08:20 2019-04-19 13:25:47250000.00
000012019019600349-2019-00072019-0007"Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена200000.0072212443BG2019-04-11 16:43:442019-05-16 17:00:002019-04-12 10:16:33200000.00
000012019019600349-2019-00062019-0006„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена40000.0079320000 2019-04-11 09:26:262019-05-02 17:00:002019-04-11 09:47:2540000.00
00001201902142019-O-0004„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена30000.0060140000BG4122019-03-25 09:28:242019-03-29 17:00:002019-03-25 09:47:5430000.00
00001201902142019-O-0003„Осигуряване на международен автобусен транспорт за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена20000.0060140000 2019-03-22 16:27:452019-03-27 17:00:002019-03-22 17:05:0620000.00
00001201902142019-O-0002„Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена20000.0060140000BG2019-03-22 16:25:082019-03-27 17:00:002019-03-22 17:02:3420000.00
000012019018700349-2019-00052019-0005„Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена60000.0079311200 2019-03-12 16:07:542019-04-10 17:00:002019-03-21 17:12:5560000.00
000012019018600349-2019-00042019-0004„Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена200000.0048761000BG4112019-02-28 11:23:522019-03-21 17:00:002019-02-28 15:02:55200000.00
000012019018500349-2019-00032019-0003„Предоставяне на услуги по наемане на оборудване за провеждане на концертни мероприятия на открито, организирани от БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена120000.0079952000 2019-02-19 17:04:352019-03-13 17:00:002019-02-20 14:13:02120000.00
00001201901879085728 2019-O-0001„Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище „Боровец“; обособена позиция № 2 „Осигуряване на транспорт на територията на Република България“; обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен автобусен транспорт“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена70000.0060140000-1 2019-02-07 14:43:372019-03-05 17:00:002019-02-18 11:33:2670000.00
000012019018300349-2019-00022019-0002„Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1200000.0048521000 2019-02-06 11:26:042019-03-18 17:00:002019-02-07 17:22:331200000.00
000012019018200349-2019-00012019-0001"Доставка на природен газ за нуждите на БНР по обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на природен газ за РРС Стара Загора", обособена позиция № 2 "Доставка на природен газ за Лентохранилище Боровец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена135500.0009123000 2019-01-30 10:50:59 2019-02-04 14:14:07135500.00
000012018018100349-2018-00212018-0021„Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена240000.0009323000BG4112018-12-06 09:39:19 2018-12-06 10:03:29240000.00
000012018018000349-2018-00202018-0020"Осигуряване на хотелско настаняване и самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена550000.0063512000BG4112018-11-15 15:32:132018-12-28 17:00:002018-11-22 11:14:43550000.00
000012018017900349-2018-00192018-0019„Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена60000.004532000 2018-11-02 09:06:232018-12-03 17:00:002018-11-02 14:15:5460000.00
000012018017800349-2018-00182018-0018"Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена30000.0072212481BG4112018-10-29 16:51:122018-12-10 17:00:002018-10-30 14:34:5230000.00