Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019019800349-2019-00082019-0008„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за обекти на БНР по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена250000.0009310000-5BG2019-04-19 13:08:20 2019-04-19 13:25:47250000.00
000012019019600349-2019-00072019-0007"Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена200000.0072212443BG2019-04-11 16:43:442019-05-16 17:00:002019-04-12 10:16:33200000.00
000012019019600349-2019-00062019-0006„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена40000.0079320000 2019-04-11 09:26:262019-05-02 17:00:002019-04-11 09:47:2540000.00
00001201901972019-O-0004„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПпрекратена30000.0060140000BG4122019-03-25 09:28:242019-03-29 17:00:002019-03-25 09:47:5430000.00
00001201901962019-O-0003„Осигуряване на международен автобусен транспорт за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПзатворена20000.0060140000 2019-03-22 16:27:452019-03-27 17:00:002019-03-22 17:05:0620000.00
00001201901962019-O-0002„Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България за нуждите на БНР“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПзатворена20000.0060140000BG2019-03-22 16:25:082019-03-27 17:00:002019-03-22 17:02:3420000.00
000012019018700349-2019-00052019-0005„Осигуряване на информация за избирателна активност и резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за територията на Република България“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена60000.0079311200 2019-03-12 16:07:542019-04-10 17:00:002019-03-21 17:12:5560000.00
000012019018600349-2019-00042019-0004„Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена200000.0048761000BG4112019-02-28 11:23:522019-03-21 17:00:002019-02-28 15:02:55200000.00
000012019018500349-2019-00032019-0003„Предоставяне на услуги по наемане на оборудване за провеждане на концертни мероприятия на открито, организирани от БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена120000.0079952000 2019-02-19 17:04:352019-03-13 17:00:002019-02-20 14:13:02120000.00
00001201901879085728 2019-O-0001„Транспортно обслужване на служителите на БНР чрез сухопътен пътнически транспорт без разписание по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище „Боровец“; обособена позиция № 2 „Осигуряване на транспорт на територията на Република България“; обособена позиция № 3 „Осигуряване на международен автобусен транспорт“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена70000.0060140000-1 2019-02-07 14:43:372019-03-05 17:00:002019-02-18 11:33:2670000.00
000012019018300349-2019-00022019-0002„Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена1200000.0048521000 2019-02-06 11:26:042019-03-18 17:00:002019-02-07 17:22:331200000.00
000012019018200349-2019-00012019-0001"Доставка на природен газ за нуждите на БНР по обособени позиции, обособена позиция № 1 "Доставка на природен газ за РРС Стара Загора", обособена позиция № 2 "Доставка на природен газ за Лентохранилище Боровец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки затворена135500.0009123000 2019-01-30 10:50:59 2019-02-04 14:14:07135500.00
000012018018100349-2018-00212018-0021„Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио в гр. София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена240000.0009323000BG4112018-12-06 09:39:19 2018-12-06 10:03:29240000.00
000012018018000349-2018-00202018-0020"Осигуряване на хотелско настаняване и самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена550000.0063512000BG4112018-11-15 15:32:132018-12-28 17:00:002018-11-22 11:14:43550000.00
000012018017900349-2018-00192018-0019„Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена60000.004532000 2018-11-02 09:06:232018-12-03 17:00:002018-11-02 14:15:5460000.00
000012018017800349-2018-00182018-0018"Разработване и поддръжка на софтуер за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена30000.0072212481BG4112018-10-29 16:51:122018-12-10 17:00:002018-10-30 14:34:5230000.00
000012018017700349-2018-00172018-0017„Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена1200000.00  2018-10-17 09:30:442018-11-16 17:00:002018-10-17 09:57:341200000.00
000012018017600349-2018-00162018-0016„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и обувки“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена70000.0018100000 2018-09-27 13:36:082018-10-18 17:00:002018-09-27 16:15:0970000.00
000012018017500349-2018-00152018-0015„Доставка и монтаж на система за оптимизация и централизирано управление на осветлението“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена80000.0031730000BG4112018-09-14 09:14:252018-10-23 17:00:002018-09-14 13:30:3080000.00
000012018017400349-2018-00142018-0014„Поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив NOA“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена695000.00 BG4112018-08-03 14:42:332018-09-10 17:00:002018-08-06 13:54:21695000.00
000012018017300349-2018-00132018-0013„Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена70000.0030234300BG4112018-07-20 09:12:462018-08-13 17:00:002018-07-20 14:11:3870000.00
000012018017200349-2018-00122018-0012Застраховка на имуществото на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена150000.0066510000BG4112018-07-11 10:43:232018-08-22 17:00:002018-07-11 11:26:49150000.00
000012018017100349-2018-00112018-0011„Предоставяне на услуги по резервиране на телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена144000.0064221000 2018-06-14 10:12:102018-07-24 17:00:002018-06-14 16:11:22144000.00
000012018017000349-2018-00102018-0010„Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1600000.0064200000 2018-06-14 09:58:202018-07-23 17:00:002018-06-14 16:09:251600000.00
000012018016900349-2018-00092018-0009„Доставка на резервни части за компютърна техника за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена400000.0030237100 2018-05-22 13:47:382018-07-02 17:00:002018-05-22 14:58:14400000.00